Plattformtjenesten Finn.no

På slutten av forelesningen som var den 16.01.2020 ble vi bedt om å snakke om en plattformtjeneste. Jeg viste da med engang at dette skulle være finn.no ettersom dette er en av mine mest brukte applikasjoner på telefon. Men før vi gjør dette er det viktig å vite hva digitale plattformer er?

Digitale plattformer er en forretningsmodell som skaper verdier gjennom å legge til rette for transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, eksempler forbrukere og leverandører. Plattformer som forretningsmodell er godt egnet som en del av et økosystem, og de ulike plattformene påvirker gjerne hverandre ( https://estudie.no/digital-plattform/). 

Hva er finn.no?

Finn.no AS er en norsk markedsplass på nett som formidler ulike typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter. Selskapet ble etablert i mars 2000, og har ca 400 ansatte (2019). Målt etter sidevisninger er finn.no den største norsken tjenesten på nett (https://no.wikipedia.org/wiki/Finn.no)

Bilderesultater for finn

Hvordan fungerer Finn.no?

For å bruke Finn.no må man første en lag en konto hvor man logger inn. I denne kontoen kan man da legge ut annonser hva vi man vil selge. Dette kan da f.eks være pc er, sko, klær og masse annet.

Kontoen blir også rangert etter hvert salg hvor kjøperen kan gi selgeren stjerner som blir senere viktig når enkelte trenger tillit til selgeren hvis det skulle være noe snakk om frakt til varene.

Bilderesultater for finn.no

Aktører:

Hovedforbrukere for finn.no er kjøpere og selgere. Men hvordan tjener finn.no penger?

Når man selger noe på finn.no så kan man ha annonsen der gratis i 30 dager. Men om man vil gjøre annonsen mer synlig eller ha den rangert høyeste opp så koster det penger. Altså hvis man vil selge noe rast og enkelt så kan altså betale for å bli sett.

Finn.no appen er gratis å laste ned og gratis å bruke.

Hva gjør finn.no får senke transaksjonskostnadene?

Arne Krokan forklarer at transaksjonskostnader kan deles inn i flere typer som alle kan da påvirke hvordan vi tar våre valg (Krokan 2013)

  • Søkekostnader – Handler om å finne frem til de mest aktuelle alternativene. Her kan da annonsene grupperes inn i ulike kategorier ut fra gjenstand og størrelser.
  • Beslutningskostnader – er steget når man har kommet frem til gode alternativer og det er aktuelt å gjennomføre et kjøp, og man må ta et valg.
Bilderesultater for finn

Finn.no er en av de mest populære norske applikasjoner og tjenester som er der ute. De startet som en plattformer for kjøp av varer men senere utviklet en plattform også for jobbsøkere og ble da en mer revolusjonerende norsk plattform.

Jeg gleder meg virkelig til å se hva Finn.no gjøre videre i fremtiden!

( https://estudie.no/digital-plattform/). 

https://no.wikipedia.org/wiki/Finn.no)

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Kunstig Intelligens

                           

Hva er Kunstig Intelligens?

Når vi ble nylig ferdig med forelesningen til Arne Krokan om kunstig intelligens ble jeg helt satt ut av hvor langt vi egentlig har kommet med teknologien. Men før vi snakker om kunstig intelligens’ er det viktig å vite hva det egentlig er.

Kunstig Intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent.

Kunstig Intelligens brukes nå i telefoner, som brukes av flere mennesker i hverdagen. Kunstig Intelligens kan også være skremmende, det er da viktig å skape tillit mellom maskiner og mennesker.

Bilderesultater for Kunstig intelligens"

Kunstig Intelligens i hverdagen?

Hvis vi tenker oss Iphonen som er laget av selskapet Apple, har de nå innført en ny teknologi som heter Face ID. Det dette gjør er at det lar deg logge inn på telefonen din så raskt den har bekreftet ansiktet ditt. I Kina har de flere butikker uten ansatte og de blir da registeret med ansiktet når de går inn og registeret når de går ut. Samme teknologi har også Amazon brukt når de lanserte Amazon Go. Så verden er godt i gang med å bruke denne teknologien, som da betyr at enkelte er klare for å ta steget videre i fremtiden.

Bilderesultater for Iphone face id"

Er Kunstig Intelligens skremmende?

Kunstig intelligens trenes med data. Så det kan fortløpende komme skjevheter i datasettene, noe som da kan befeste eksisterende ulikheter og forsterke forskjellsbehandling.

Eksempelvis har automatiserte systemer som vurderer da jobbsøknader og peker ut den beste kandidaten i økt popularitet. Når da slike systemer trener seg opp fra tidligere ansettelser, vil de kunne prege av skjeve valg. Algoritmen vil ikke bare videreføre en skjev praksis, men kan også gjøre den vanskeligere å oppdage.

Forklaringsproblemet: 

Det som skjer her da er at Kunstig Intelligens får store data for flere automatiserte beslutninger. Det vil si at vi kommer til å være avhengig av data de får kommer til å f.eks den beste kandidaten i en jobb sammenheng. Det å forklare i etterkant da kan være veldig krevende å forstå og forklare hvordan slike beslutningssystemer fungerer og kommer frem til sine resultater.

Hvem er ansvarlig?

Hvis en maskin gjør en oppgave som tidligere ble gjort av en lege, trenger den da liggende kvalitetssikring? Det er jo utrolig kult at vi har fått maskiner som kan gjøre en såpass god jobb at leger kan styre droner fra andre steder enn sykehuset å gjøre operasjon. Men allikevel så kan maskiner svikte og om vi blir da avhengig av bruket for maskiner så kan det bli enda mer vanskelig å gjøre noe manuelt igjen.

Hvis maskiner skulle svikte så har det faktisk kommet retningslinjer for ansvarlig utvikling og et krav om at selskaper må dekke tap forårsaket av slike systemer.

Bilderesultater for kunstig intelligens skremmende"

Min egen mening:

Etter min mening kan Kunstig Intelligens bli veldig viktig for fremtidens utvikling. Jeg mener selv at maskiner kommer til å bli utrolig viktig for samfunnet videre i tid. Det viktigste blir å skape tillit til alle de andre som kommer til å bruke dette, for mange er dette skremmende mens andre ser dette som revolusjonerende.

Det er lov til å være redd, mange liker ikke forandringer i verden. Men for at vi menneskeheten skal ta det store steget videre, så er forandringen veldig viktig. Det tar selvfølgelig tid får denne tilliten skapes mellom maskiner og mennesker, men når denne er her så kan vi ta det store steget videre.

Jeg meg selv mener at Kunstig Intelligens kommer til å skape god tillit men samtidig være avhengig av denne teknologien til menneskeheten senere i tid.

Bilderesultater for kunstig intelligens skremmende"

Kilder:

https://snl.no/kunstig_intelligens

https://teknologiradet.no/kunstig-intelligens-smart-eller-skremmende/

https://www.digi.no/brandstory/basefarm/brandstory-slik-er-kunstig-intelligens-knyttet-til-iot-og-big-data/454619

https://www.nrk.no/kultur/xl/forskningen-pa-kunstig-intelligens-gar-fort-1.13842025

Teknologi veien til fremtiden?

Da vi denne uken hadde vår ordentlige forelesning i kurset digital markedsføring, holdt av Arne Krokan ble jeg utrolig fascinert og nysgjerrig om hva dagens teknologi og fremtidens teknologi kommer til å bringe oss. Er det sånn at flere selskaper vil at mennesker skal kun bruke elektroniske biler?

Når Arne Krokan begynte å snakke om bil leverandøren Byton ble jeg utrolig nysgjerrig og begynte å stille spørsmål om hvordan de kunne selge en så utrolig fin og revolusjonerende bil til en rimelig pris? Denne bilen var en kinesisk bil i samarbeid med BMW og Apple. Med tanke på at Apple ble med i denne kunne jeg ikke overhode tenke meg at det var mulig å få en så revolusjonerende bil til under 400 000kr og Tesla sine biler koster da dobbelt så mer.

Det er altså kun tre ting jeg kan tenke meg på hvorfor de selger Byton til denne prisen:

  1. De vil at alle skal få prøvd ut en elektronisk bil.
  2. Vil at menneskeheten skal få en overgang til kun elektronisk biler.
  3. Blir mer miljøvennlig å bruke elektroniske biler, spesielt i Asia.
Et bilde som inneholder gulv, bil, bygning, bilvei

Automatisk generert beskrivelse

Arne Krokan snakket i forelesning den 08.1.2020 om selvstyrte biler. Her våknet jeg opp fra den lange forelesningen og begynte å følge nøye med. Det var nemlig sånn at taxi etterhvert ikke skulle trenge en sjåfør for å ta deg med til en bestemt adresse.

Grunnen til at dette kan bli skremmende er fordi at vi gir da full tilgitt til teknologi over menneskenes liv. Teknologier kan f.eks fort bli hacket som vil si at noen andre kan ta kontroll over den selvstyrte bilen.

Selvstyrte bilen men jeg ikke kommer til å komme før om 10-15 år. Men et utrolig kult prosjekt hvis dette skulle bli lansert.

Et bilde som inneholder bil, bord, innendørs, sitter

Automatisk generert beskrivelse

Etter å ha googlet ordet Teknologi, fant jeg egentlig bare en definisjon:

  • teknologi, læren om teknikker og de tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område. Teknologibegrepet kan ha en praktisk og en teoretisk betydning; fundamentalt i begge betydningene er kravet om at kunnskapen skal være formålsrasjonell, det vil si anvendelig eller samfunnsnyttig.

For å sette begrepsforklaringen har jeg laget min egen definisjon for teknologi:

  • Teknologi er læren om teknikker hvor vi utfører forskjellige handlinger for å komme nærmere fremtiden.

Til slutt mener jeg at veien til fremtiden for menneskeheten er teknologi som kommer til å bli revolusjonerende om 5-10 år. Teknologi er skremmende men samtidig utrolig lønnsomt for hverdagen vår.

Kilder: https://forskning.no/teknologi-etikk/hva-skjer-nar-selvstyrte-biler-skal-bestemme-over-liv-og-dod/1253445

https://www.byton.com/

https://snl.no/teknologi