Filterbobler og ekkokammer

I dette blogg innlegget skal jeg snakke om filterbobler, utviklingen av internett og ekkokammere. Før jeg gjør dette så er det veldig viktig at vi vet hva Filterbobler og ekkokammere er.

Hva er filterbobler?

  • En filterboble er en effekt som kan oppstå ved at personer får filtrert og sortert bort informasjon på internett fordi de bruker nettsteder som tilbyr individuelt tilpasset innhold. (https://no.wikipedia.org/wiki/Filterboble)

Dette vil si at internett tilpasser seg bruket ditt. Det du søker på, det du kjøper og det du logger deg inn på brukes for tilpasset individuelt innhold. Dette høres jo veldig skummelt ut, men er utrolig effektiv for markedsføring blant annet.

For å omformulere alt til en setning, “Så lever vi i en filterboble”.

Bilderesultater for filterboble

Bildet er tatt fra https://dan.moc9.com/6-awesome-websites-you-can-use-burst-your-filter-bubble

Hva er ekkokammere?

  • Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse, som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe.

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

Dersom man leser i et forum hvor mange av meningene er like eller at en side av en sak blir belyst sterkere og mer positivt, kan det hende du befinner deg i et ekkokammer.

Effekt

I forelesningen til Arne Krokan 20.01.2020 snakket vi om internettsensur til det kinesiske myndighetene. I Kina får man altså ikke tilgang til flere sosiale medier som Facebook, Twitter og Youtube.

Jeg meg selv mener at det er viktig at menneskeheten vet hva landet de bor i driver med. Det at de ikke får sett utlandske nyheter f.eks som snakker litt imot “Kina” forminsker samfunnsutvikling. Jeg mener rett og slett at det er bra for alle å bli eksponert for meninger rundt tema som miljø og utdanning.

Kilder: https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

https://no.wikipedia.org/wiki/Filterboble

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *