Bitcoin

Bitcoin:

Alle har vel hørt om kryptovalauten Bitcoin. Denne kryptoen baserer seg på teknologi som heter blockchain. Blockchain som heter blokkjeder på norsk er faktisk noe av deg mest revolusjonerende som har sett på internett. Men hva er egentlig blokkjeder?

Hva er en blokkkjede?

  • En blokkkjede eller blokk-kjede er en distribuert database hvor node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene. Den opprinnelige blokkjeden utgjør databasen for den elektroniske valauten bitcoin. https://no.wikipedia.org/wiki/Blokkjede

Altså en blokkkjede kan forklares veldig enkelt som en type logg hvorav loggen består av flere blokker med informasjon. Da sender vi denne informasjon frem og tilbake. Vi vil faktisk få beskjed hvis det skulle bli gjort endringer også. Men endringene må da godkjennes av alle parter før prossesen kan fortsette. For å forklare det enklere blir blokkjedeteknologien en mellomledd som dermed blir uavhengig. Eksempel på dette kan være f.eks revisorer, banker osv.

For å forklare det enda lettere kan vi f.eks tenke oss at blokkjede er en dagbok, som blir notert hverdag og alle disse notatene blir da krypert som gjør at den er sikker.

Bilderesultater for Blokkjeder bilder

Hva kan blokk-kjeder brukes til og hvordan påvirker det oss?

Blokkjeder har blitt veldig nødvendig for oss ettersom det kryptere informasjon. Når man f.eks har utgifter som dokumentavgift, registreringsavgift osv har man informasjon av oss på servere og da er det viktig at dette er krypert sikkert. Når blokkjedeteknologien brukes blir alt dette tatt i bruk automatisk og all historikk om dine kjøp og salg blir lagret automatisk på en svært sikker måte.

Kilder: https://no.wikipedia.org/wiki/Blokkjede

One Reply to “Bitcoin”

  1. Dette var et fint og informativt innlegg. Du forklarer begrepet på en god måte, og kommer med eksempler som underbygger forklaringene dine bra!

    Ikke legg kildene direkte inn i teksten, marker heller teksten og legg inn en lenke der du har brukt kilden, eller legg den ved på slutten av innlegget. I tillegg er det enkelte setningsoppbygningsfeil, pass på at språket i teksten ikke blir for muntlig. Tenk at språket skal være på høyde med fagligheten du ville hatt i en skoleoppgave.

    Gleder meg til å lese flere av innleggene dine:D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *